Website Ko Sturkop - NL
Home | Over deze site | Genealogie | Paleontologie | Contact

 

Gepubliceerde boeken

De genealogie Sturkop & Sturhoofd is in boekvorm gepubliceerd en omvat drie delen. Een klik op de 'boeken' hieronder doet de beschrijving van elk deel en de bestelprocedure verschijnen:

Deel I (verschenen in november 2009) behandelt de herkomst en het ontstaan van de familienamen en stelt de naamgenoten in de vier oudste generaties aan ons voor. Deel II (november 2011) omvat de personen in de vijfde en de zesde generatie. Deel III (april 2014) besluit met de naamgenoten in de zevende en de achtste generatie. (In Misjpoge, jaargang 29 nummer 1 verscheen de recensie van Deel III - van deel I en II bestaan soortgelijke recensies. Citaat: 'Dit boek is een voorbeeld hoe een kroniek van een Joodse familiegeschiedenis er uit kan zien'. Waarvan akte :)