Website Ko Sturkop - NL
Home | Over deze site | Genealogie | Paleontologie | Contact

 

Inleiding tot de database

De publieke collectie webpagina's kan worden ingezien met een klik op deze link: Genealogie Sturkop & Sturhoofd.

Deze collectie omvat uitsluitend personen die reeds zijn overleden - tenzij de betrokkende expliciet toestemming heeft gegeven voor publicatie. Bovendien zijn vermeldingen weggelaten die gevoelig kunnen zijn voor sommigen.

De volledige collectie webpagina's, inclusief de levende personen en volledige informatie blijft vooralsnog uitsluitend toegankelijk via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Voor nadere informatie over personen: zend een e-mail.

Deze webpagina's zijn gegenereerd met behulp van het genealogieprogramma Haza-21, waarin alle bekende informatie is samengebracht. De software is beschreven en verkrijgbaar bij: http://www.hazadata.com