Website Ko Sturkop - NL
Home | Over deze site | Genealogie | Paleontologie | Contact

 

Links

De buurtkaarten van de Amsterdamse Jodenbuurt, zoals die als appendix zijn opgenomen in Deel I van de Genealogie Sturkop & Sturhoofd (zie: Gepubliceerde boeken, links in het menu) zijn bewerkt in de vorm van webpagina's, waardoor men snel de straten, grachten en pleinen kan opzoeken en door de buurtpagina's heen kan navigeren.

Zie deze pagina's