Website Ko Sturkop - NL
Home | Over deze site | Genealogie | Paleontologie | Contact

 

De nieuwsblog

De Genealogie Sturkop & Sturhoofd verscheen, tussen 2009 en 2014, in drie boekdelen. In 2016 volgde Arts op vele fronten, het levensverhaal van dr. Stephan Sturkop. Telkens duiken echter weer nieuwe gegevens op. Deze worden zo snel mogelijk verwerkt in de database (zie menukeuze links). Er zullen geen nieuwe versies van die boeken verschijnen. Daarom is een nieuwsblog aangelegd, ter aanvulling van de genealogie.

Vanaf 17-7-2017 staan nieuwe items op de blog 'Genealogie Sturkop & Sturhoofd'.

Aanvankelijk stonden de nieuwsitems op deze webpagina, maar een blog leent zich daartoe beter. In die blog staan tussen haakjes de verwijzingen naar de delen en hoofdstukken van de bovengenoemde boeken. Op deze pagina zijn de nieuwsitems verwijderd en overgebracht naar de blog, zodat de nieuwe vondsten compleet en bijeen blijven.