Website Ko Sturkop - NL
Home | Over deze site | Genealogie | Paleontologie | Contact

 

Publicaties

Er zijn drie delen uitgegeven van de Genealogie Sturkop & Sturhoofd: deel 1 (generaties I - IV), deel 2 (generaties V en VI) en deel 3 (generaties VII en VIII). Van deel 1 en deel 3 zijn recensies voorhanden.

Daarnaast is een boek over dr. Stephan Sturkop gepubliceerd, onder de titel Arts op vele fronten. Te bestellen bij de POD-uitgeverij lulu.

In de loop der jaren plaatste ik artikelen in Misjpoge, het kwartaalblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. Deze artikelen behandelen bedrijven van (aangehuwde) families Sturkop, genealogische vraagstukken en bijzondere personen.
Over sommige van die personen zou een boek kunnen worden geschreven. Vele anderen zouden een artikel waard zijn en misschien worden zij nog in toekomstige artikelen ten tonele gevoerd. Ook diegenen wier leven minder in de openbaarheid kwam zouden aan de orde kunnen komen.

In deze verzameling artikelen:

Het oudste artikel dateert uit 2000, het jongste verscheen in 2017.

Sedert de beginjaren is zoveel meer aan het licht gebracht, hetzij door de zegeningen van internet, hetzij door bijdragen van derden of vondsten in bezochte c.q. geraadpleegde archieven, dat op bijna ieder artikel wel - soms flinke - aanpassingen mogelijk zijn. Op de website www.sturkop.nl wordt daarover zoveel mogelijk melding gemaakt.