Website Ko Sturkop - NL
Home | Over deze site | Genealogie | Paleontologie | Contact

 

Over deze site: De website van Ko Sturkop - Apeldoorn - NL

Menu Genealogie: Sinds 1983 wordt de genealogie Sturkop & Sturhoofd onderzocht en samengesteld. Dit resulteerde in het driedelige genealogieboek en de deze website. Aanvullend verscheen het boek Arts op vele fronten over dr. Stephan Sturkop. Met de publicatie van het derde deel van het boek is de schriftelijke verslaglegging tot een einde gekomen. Het onderzoek blijft worden voortgezet: nieuwe of beter toegankelijke bronnen duiken altijd opnieuw weer op en familiegeschiedenis blijft in beweging. Er is al vaak gepubliceerd over de familie, vooral in het kwartaalblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie: zie aldaar; op te roepen via de zoekterm Sturkop.

Menu Paleontologie: In de periode vanaf 1993 werden ongeveer zeventig tekeningen gemaakt van grotere zoogdieren, die in het pleistoceen van Nederland leefden. Daarmee werden voor de eerste maal alle bekende grote zoogdieren die in die periode (vanaf ruim twee miljoen jaar tot tienduizend jaar geleden) in één stijl geïllustreerd. Dit werk werd uit eigen belangstelling en mede op initiatief van enkele paleontologen ondernomen, met de bedoeling ze op te nemen in een boek over dit onderwerp. Dat boek is er nooit gekomen, maar de tekeningen zijn in de website van Naturalis in Leiden opgenomen en op meerdere exposities en in paleontologische publicaties te bezichtigen geweest. Dat gebeurt nog met enige regelmaat.