Website Ko Sturkop - NL
Home | Over deze site | Genealogie | Paleontologie | Contact

Dieren in Pleistoceen Nederland

In het Pleistoceen van Nederland hebben zo'n zeventig soorten grote zoogdieren geleefd. Sommige tijdens de interglacialen (warmere perioden tussen de ijstijden), andere in koudere omstandigheden. Van de warmteminnende nijlpaarden in de IJsel tot de koudebestendige wolharige neushoorns. Ook het land dat tegenwoordig de Noordzee is werd bevolkt door vele soorten. De meeste zijn uitgestorven en een enkele komt nog vandaag den dag voor, al zijn meerdere soorten uitgeweken naar meer geschikte plekken dan Nederland.

(Zie de grote wandplaat met alle dieren / See the large wall poster with all the animals.)

Via het menu links kunnen de afzonderlijke groepen en soorten worden bekeken. Er worden zo af en toe nog nieuwe soorten ontdekt en van een enkele soort wordt de periode waarin deze heeft geleefd herzien. De tekeningen zijn ook in hoge kwaliteit beschikbaar.

 

Introductie door Dick Mol

Met groot plezier wil ik deze website aanbevelen. Het is voor de eerste maal dat alle grote zoogdieren van het Pleistoceen in Nederland tezamen zijn geïllustreerd. Begin 1993 kwam ik in contact met Ko Sturkop, die nieuwe bezigheden zocht nadat zijn beroepsleven voorbij was. Zijn oude jeugdliefdes, paleontologie en tekenen, bleken in combinatie een goede nieuwe tijdbesteding te vormen en ik nodigde hem uit om enkele van mijn publicaties te voorzien van tekeningen. Samen met John de Vos en Lars van den Hoek Ostende (beiden van het Nationaal Natuurhistorisch Museum, Naturalis, in Leiden) werken we aan een boek over alle grote pleistocene zoogdieren die uit Nederlandse bodem en van de Noordzee bekend zijn geworden. Snel hadden we het idee om de schitterende tekeningen van Ko daar bij te gaan gebruiken. Gezamenlijk hebben we Ko van de informatie voorzien en hebben zijn tekeningen steeds kritisch bekeken en hier en daar wijzigingen aan laten brengen. In 1995 is Ko het tijdrovende werk begonnen en nu zijn alle afbeeldingen klaar die, omdat het boek vermoedelijk nog enige tijd op zich laat wachten, op deze website te bezichtigen zijn.

Dick Mol

(Noot van de auteur (Ko Sturkop): Dick Mol is een der toonaangevende paleontologen in Nederland en internationaal bekend in vakkringen. Hij geeft overal ter wereld lezingen. Aanvankelijk was hij vooral de mammoetspecialist bij uitstek, maar hij heeft op velerlei paleontologisch gebied onderzocht en gepubliceerd. Dick Mol is bekend van Discovery Channel, vooral vanwege de programma`s over in Siberië uit het permafrost opgehaalde mammoetkadavers.)

P.S.: Het boek is er nooit gekomen.