Genealogische aanvullingen

Artikelen over Mietje Walewijk alias Maria Gomez.

Nieuwsitem d.d. 10 december 2016: Het eerste artikel over de operazangeres Mietje Walewijk alias Marie Walewijk alias Marie Gomez, echtgenote van Jacobus Gobes (betreft Deel  II – hoofdstuk 4) is verschenen in Misjpoge, editie 2016-04. Het behandelt haar opkomst en de successen in Nederland en in het buitenland, in de periode dat zij in Amsterdam, Parijs en Den Haag woonde. De twee volgende artikelen zullen in toekomstige edities van Misjpogeverschijnen. Dan volgen we haar leven in Brussel, de lange vlucht naar Suriname in de Tweede Wereldoorlog, haar verblijf in Paramaribo en tot slot haar terugkeer naar België.

Boek over dr. Stephan Sturkop.

Het boek ‘Arts op vele fronten’, over dr. Stephan Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 22) is thans verkrijgbaar bij www.lulu.com. Dit levensverhaal omvat 372 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Deze Amsterdamse arts stond in de jaren twintig bekend als de controlerend geneesheer die zieke arbeiders onverwijld terugstuurde naar hun werk, genezen of niet. Dit was het enige dat bekend was bij de schrijver, voordat het onderzoek naar deze dokter van wal stak. Over die reputatie kwam veel boven water: heftige disputen in de kranten, onder de medici en met de vakbonden. Deze polemiek haalde zelfs enkele jaren de Tweede Kamer. Geen wonder dat een fors hoofdstuk is gewijd aan wat de ‘Kwestie-Sturkop’ zou gaan heten. Algauw bleek dat zoveel meer te vertellen was over deze energieke en vasthoudende man, die zich al zeer jong ontplooide als bevlogen initiatiefnemer, organisator en bestuurder. Al in zijn studententijd nam hij vele bestuurlijke functies op zich, tot in de Senaat aan toe. Hij groeide op in een welgesteld gezin en te midden van indertijd nationaal bekende kunstenaars, vooral in de toneelwereld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij bekend als leider van gewondentransporten en vooral als de motor achter het tot stand brengen van ambulancetreinen. Al tijdens de mobilisatie legde Stephan Sturkop de grondslag voor de ziektecontrole en nam hij bestuurlijke functies in de medische wereld op zich. Als kunstminner onderhield hij – vaak vriendschappelijke – banden met de kunstschilders en andere artiesten van zijn tijd en stond bekend als mecenas van velen onder hen. Naast zijn rol in de organisatie van de medische wereld trof men hem aan als medeoprichter en sturende factor in maatschappelijke organisaties, zoals de Vereniging Nederland-Polen, het Initiatief Comité Amsterdam en bij vele liefdadige evenementen. Daarnaast bracht zijn voorliefde voor sport hem als sportarts en jarenlang als drijvende factor bij de Stichting Harmonische Lichaams Ontwikkeling. Na de Tweede Wereldoorlog, die niet zonder zware schokken aan hem voorbijging, richtte hij de Landelijke Huisartsen Vereniging op en bleef daarnaast actief als redacteur van ‘Medisch Contact’ en in talrijke organisatorische neventaken voor de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde. Wie een groot feest wilde organiseren kon altijd terecht bij Stephan Sturkop. De waardering voor zijn veelzijdig werk en onvermoeibare inzet blijkt uit de vaak hoge onderscheidingen die hem werden toegekend.

Familienaam Sturkop.

In het kwartaalblad Benjamin, jaargang 28 – nr. 106, verscheen in de reeks ‘Achternamen’ een artikel over de familienaam Sturkop, een samenvatting van Deel I van onze genealogie.