Sturkop, Levie en Sebastiaan – Diamanthandel

Nieuwsitem d.d. 21 augustus 2014: Bekend was dat Levie Sturkop en zijn zoon Sebastiaan Sturkop (betreft Deel II – hoofdstukken 13 en 31) in 1881 in Amsterdam waren teruggekeerd, nadat zij tien jaar in Londen een voorspoedig bedrijf in diamanten hadden gevoerd. Misschien voelde Levie zijn einde al naderen (hij stierf begin 1885): op 4 augustus 1882 gingen beide heren een vennootschap onder firma aan, onder de naam L. Sturkop en Zoon, waarin zij de handel voortzetten in ‘ruwe en geslepen Diamanten en andere Edelgesteenten, alsmede het doen fabriceeren van Diamanten, tot dusverre door eerstgenoemde alleen uitgeoefend’. Of Sebastiaan na de dood van zijn vader lang in het diamantwezen is gebleven weten we niet, maar in 1895 werd hij benoemd tot makelaar in meubilair, een beroep dat hij vele jaren uitoefende.