Krantenberichten USA

Nieuwsitem d.d. 16 mei 2015: Behalve veel krantenberichten over Morris, Bernard en June Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 32) treffen we ook veel informatie aan over de drie artiestenbroers Nick, Jules en Charles Judels en andere verwanten (betreft Deel II – hoofdstuk 29). Er is een groot aantal hits op May Judels, Charles’ dochter, die na een kunstschaatsloopbaan een decennium lang de regisseur was de befaamde schaatsmusicals van meervoudig Olympisch kampioene Sonja Henie.

Sturkop, Stephan – Polygoonjournaal

Nieuwsitem d.d. 16 mei 2015: Het boek over Dr. Stephan Sturkop (betreft Deel II – hoofdstuk 22) vordert gestaag. Telkens opnieuw duikt nieuws op, zoals een Polygoonfragment uit 1936 uit 1936 over examens van HLO (Harmonische Lichaamsontwikkeling):

In de 38ste seconde zien we hem in een flits, zonder hoed. De dame in het wit, met bril, die enkele malen verschijnt, lijkt zeer veel op zijn dochter Ans.

Sturkop, Nicolaas Robbert – Waterpolo

Nieuwsitem d.d. 1 december 2014:De grootse nationale en internationale carrière als schoonspringer van Nico Sturkop was in het boek al uitvoerig beschreven (betreft Deel III – hoofdstuk 25). Dat hij soms ook waterpolowedstrijden floot was ook bekend. Maar de kranten vertellen ons over een waterpolowedstrijd tussen RZC en DJK (de Amsterdammers wonnen met grote overmacht), waarbij Nico het doel van DJK verdedigde. De indertijd beroemde Olympische zwemmer Piet Ooms, clubgenoot van Sturkop, speelde mee voor DJK.

Sturkop, Isaäc – Operetteregisseur

Nieuwsitem d.d. 1 december 2014: Mijn schoonvader Theo Siemons regisseerde in de jaren vijftig en zestig in Amsterdam operette-uitvoeringen, als lid van de operetteclub ‘Kattenburg’.

Mijn grootvader Isaac (Sjaak) Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 7) deed eerder hetzelfde. Wie schets de verbazing te lezen dat in 1930 de Buurt- en Speeltuinvereeniging ‘Kattenburg’ een kindervoorstelling van J. Sturkop in haar tuin organiseerde. Hoe families al voor de kennismaking met elkaar konden zijn verbonden…

Sturkop, Koopman – De Sjah

Nieuwsitem d.d. 1 december 2014: De historische kranten blijven steeds meer nieuws opleveren. Een van dé redenen om ooit aan genealogie te beginnen was de overlevering in onze familie dat overopa Koopman Sturkop (betreft Deel II – hoofdstuk 22) zich van het leven had beroofd, nadat hij naar aanleiding van een uit de hand gelopen grap door zijn werkgever was ontslagen. Hij was diamantslijper en zou tijdens een bezoek van de Sjah van Lees “Sturkop, Koopman – De Sjah” verder

Warradijn, Hartog – Laatste brief

Nieuwsitem d.d. 1 december 2014: Een laatste teken van leven is altijd ontroerend. Uit de Verenigde Staten dook een brief op van Isaac Sturkops zwager Hartog (Harry) Warradijn (betreft Deel II – hoofdstuk 29). Hij ontving in december 1939 uit Canada een brief van zijn nichtje Morna Roeg en schrijft in januari 1940 terug. We weten dat hij met zijn vrouw Lees “Warradijn, Hartog – Laatste brief” verder

Sturkop, Nicolaas Robbert – Militair

Nieuwsitem d.d. 17 oktober 2014: Het ‘Stamboek van Heeren Officieren’ die naar Nederlands Oost-Indië werden uitgezonden, toont de daaraan voorafgaande militaire loopbaan van Nicolaas Robbert Sturkop (betreft Deel III – Hoofdstuk 25). In augustus 1914 verbond hij zich als vrijwilliger bij de Landstorm en werd ingedeeld bij het landstormkorps ‘Stelling van Amsterdam’, in de rang van sergeant. Zijn toetreding zal zijn gestimuleerd Lees “Sturkop, Nicolaas Robbert – Militair” verder

Sturkop, Levie en Sebastiaan – Diamanthandel

Nieuwsitem d.d. 21 augustus 2014: Bekend was dat Levie Sturkop en zijn zoon Sebastiaan Sturkop (betreft Deel II – hoofdstukken 13 en 31) in 1881 in Amsterdam waren teruggekeerd, nadat zij tien jaar in Londen een voorspoedig bedrijf in diamanten hadden gevoerd. Misschien voelde Levie zijn einde al naderen (hij stierf begin 1885): op 4 augustus 1882 gingen Lees “Sturkop, Levie en Sebastiaan – Diamanthandel” verder

Sturkop, Engelina – Boek en foto

Nieuwsitem d.d. 20 augustus 2014: Altijd weer mooi als nieuwe foto’s opduiken. In Scheveningen is een project aan de gang, waarmee alle woningen met joodse bewoners van de Harstenhoekweg in kaart worden gebracht. Nazaten en bekenden van zulke bewoners dragen bij met herinneringen en/of – zoals in dit geval – foto’s. We zien Engelina van Adelsbergen-Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 10) met haar man Lees “Sturkop, Engelina – Boek en foto” verder

Roeper, Salomon en Joshua – Diamantslijperij

Nieuwsitem d.d. 20 april 2014: Isaac Sturkop (betreft Deel II – hoofdstuk 29), was diamantklover, juwelier en eigenaar van diamantslijperij. Hij kwam al uit een familie van diamantwerkers, maar nu blijkt dat zijn oom (broer van zijn moeder) Salomon Roeper directeur was van de bekende Amsterdamse Stoomdiamantslijperij ‘Gebr. Boas’. Lees “Roeper, Salomon en Joshua – Diamantslijperij” verder