Dr. Stephan Sturkop – Aanvullingen

Onderscheidingen – Functies – ‘Geheimzinnig Tibet’

(betreft Deel III – hoofdstuk 22) Er staat een extra opsomming in het boek ‘De Nederlandsche ridderorden, 1900-1936’  van zijn onderscheidingen:
Officier in de Orde van Oranje-Nassau;
Kruis van Verdienste Nederlandse Rode Kruis;
Mobilisatiekruis; Medaille van het Duitsche Roode Kruis;
Eremedaille van het Duitsche Roode Kruis;
Ridder der Orde van het Legioen van Eer Frankrijk;
Officier der Orde van het Herstelde Polen (Polonia Resituta);
Medaille de la Reconnaissance Francaise.
In dat boek staat tevens een overzicht van zijn functies:
Bevorderd tot arts 1907;
Dr. Univ. Amsterdam geneeskunde 1909;
Lid Amsterdamsche Ziekenfondscommissie sinds 1915;
Voorzitter Controlebureau voor Ziekenfondswezen sinds 1916;
Oprichter en voorzitter Ned. Ver. van Controlegeneesheren sinds 1920;
Oprichter en voorzitter Amsterdamsche Ver. van Controlegeneesheren 1918-1922;
Op verzoek van Dir-Gen. Der Posterijen systeem ontwikkeld en uitgewerkt voor geneeskundige controle en een instrument voor de controlerende geneesheer 1919-1920;
Lid Huisartsencommissie 1928-1931;
Secretaris Studiecommissie voor de geneeskundige controle 1930-1932;
Secretaris medische commissie van de Amsterdamsche Vrijw. Brigade tot redding van drenkelingen 1914-1925;
Onderdirecteur geneeskundige distributie 1914-1918;
Auctor intellectualis en algemeen secretaris Nat. Comité aanbieding ambulancetrein aan regering 1915-1916;
Actie gevoerd voor opbouw van Drenthe;
Lid bestuur van verschillende comités 1926-1928;
Mede-oprichter en lid bestuur Amsterdamsch Bureau voor sportkeuringen sinds 1928;
Lid Dagelijks Bestuur Amsterdam Genootschap tot werkverschaffing aan onvolwaardigen sinds 1928;
Mede-oprichter en secretaris Amsterdamsche Ver. Ned.-Polen;
Geneesheer van Franse en Poolse consulaat sinds 1931;
Eerste secretaris Nat. Ver. Tot Bev. Van Harmon. Lichaamsontw. 1934;
Lid gem. Bisocoopcommissie sinds 1933;
Ereburger van Albefueille-Lagarde;
Corr. lid Ac. V. Sch. Kunsten en Hist. Wetensch. Toledo.

Verder blijkt over het boek ‘Geheimzinnig Tibet’ van Ernst Schäfer, dat hij in de oorlog vertaalde, dat deze schrijver deel uitmaakte van de Duitse geheime dienst, iets dat pas na de oorlog bekend werd. Over deze Schäfer staat informatie op Wikipedia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *