Gedwongen verkoop

Nieuwsitem d.d. 27 juni 2017: De in het boek over dr. Stephan Sturkop beschreven gedwongen verkoop door zijn moeder Hanna Sturkop-Roeg (betreft Deel II – hoofdstuk 29) is vastgelegd in een overzicht, waaruit blijkt dat zij afstand had moeten doen van de panden de panden Muiderschans 114-122, Alexanderplein 2 en Alexanderstraat 1-6. De Muiderschans was de naam die de bezetter had gegeven aan de Sarphatistraat. De verkoopprijs was f. 175.000,– en het onroerend goed was aangekocht door de makelaar J.N. Brouwer. De voorlopige verkoopdatum: 25-1-1943 (zij woonde nog bij haar dochter in Voorburg); de definitieve verkoopdatum 14-5-1943. Maar toen was zij al in Sobibor om het leven gebracht.

Ook Alexander Sturhoofd (betreft Deel III – hoofdstuk 27) moest afstand doen van zijn pand aan de Ansdrieszstraat 11 (de bezetter had de naam van de Spinozastraat aldus veranderd), dat op naam stond van zijn firma Sturhoofd & Co. Ook dit pand kwam in het bezit van de makelaar J.N. Brouwer, tegen een bedrag van f. 13.000,–, Johannes Vermeestraat 65 Amsterdam. De definitieve verkoopdatum was 9-5-1943.

En ten slotte lezen wij dat Salomon Gobes (betreft Deel II Appendix D) 13 huizen bezat in Bussum, Blaricum en Laren. Zijn vrouw Grietje Gobes-van Esso, die in Bussum woonde, had er nog twee in Apeldoorn. Ook zij moesten gedwongen afstand doen van die bezittingen. Van vier van die panden (één in Bussum; een in Blaricum; twee in Apeldoorn) is de ‘verkoop’ vastgelegd in bovenstaand overzicht.