Oogst www.delpher.nl februari 2020

Iedere keer dat de website www.delpher.nl een nieuwe oogst aan kranten, tijdschriften en boeken publiceert levert dat wel weer extra informatie op over naamgenoten. Deze maal boeken.

In 1941 was dr. Stephan Sturkop (Deel III – hoofdstuk 22) nog vicevoorzitter van de H.L.O.) Vereniging Harmonische Lichaamsontwikkeling), maar hij trad af als secretaris. Het is niet ondenkbaar dat dit ten gevolge van de oorlog was. Hij had afstand moeten doen van de uitoefening van zijn beroep als huisarts of dat lag tenminste in het nabije verschiet. Daarnaast moest alle kapitaal worden ingeleverd en was het nodig dat hij op andere wijze iets ging bijverdienen, zoals vertaalwerk. ‘Dr. Sturkop gaf als nadrukkelijke wens te kennen het secretariaat neer te leggen. Zijn opvolger dankt hem voor het vele en belangrijke werk dat hij heeft gedaan als secretaris vanaf de oprichting van de vereniging “Onvermoeid heeft hij als secretaris gearbeid. Door zijn woord heeft hij velen opgewekt de proeven van de H.L.O. af te leggen en aan zijn doortastend streven is het te danken dat in een groot aantal gemeenten werkcomités werden opgericht. Al hebben wij dr. Sturkop als secretaris verloren, de vereniging mag het als gelukkig prijzen hem als vicevoorzitter te hebben mogen behouden”’.

In 1946 zien we de herbevestiging van de uitgave van het boek ’Geheimzinnig Tibet’, dat door hem uit het Duits was vertaald. Daarnaast wordt een nog niet bij ons bekende vertaling genoemd: ‘Nicolaas Copernicus die de aarde liet draaien’ door W.E. Peuckert, vertaald uit het Duits door dr. S. Sturkop, uiteraard bij de Uitgeverij A.J.C. Strengholt.

Dat hij geen moment in zijn leven kon stilzetten blijkt nog uit een aantal andere activiteiten. (1) Zo neemt hij na de oorlog de honneurs waar, als secretaris der afdeling Amsterdam van het Rode Kruis, bij de oprichting van een U.V.V. bibliotheek (voor militairen). Hij zou Stephan Sturkop niet zijn als hij geen welgemeende raad meegaf: hij roept op de boeken zorgvuldig te behandelen. ‘Persoonlijk deed het hem steeds pijnlijk aan, een nieuw boek door onvoorzichtige handen mishandeld te zien’. (2) Ook neem hij deel als lid bij de oprichting van de Keuringsraad Aanprijzing Geneesmiddelen en Geneeswijzen. (3) En ook in 1949 wordt hij lid van de ‘commissie met taak een oplossing te zoeken voor problemen, die zich t.a.v. de verloskundige hulp voordoen’. Hij neemt ook zitting in de werkcommissie.

Ans Reinders-Sturkop (Deel III – hoofdstuk 36) is in 1949 bestuurslid van de Nederlandse Dames Cricket Bond.

Nog vele jaren nadat hij stopte als schoonspringer wordt Nico Sturkop (Deel III – hoofdstuk 25) in meerdere sportbladen gememoreerd. Zo schrijft de ‘Zwemkroniek’ in 1942: ‘vanaf 1901 was er als een “waterspringclub”, die aan de Heiligeweg oefende, met o.a. wijlen de heer Bredius. Pas na deze periode werd het springen meer in geregelde banen geleid, waarbij wij veel te danken hebben aan onze eerste kampioen, N. Sturkop. [] Onafscheidelijk verbonden aan Jac. Van Es. Was specialist in het uitvoeren van komische sprongen. Na een wedstrijd of demonstratie vertoonden zij altijd het volgende nummer. Van Es ging op de schouders van Sturkop staan, zo wandelden zij naar het einde van de plank, waarna zij zich met keurig gestrekte lichamen voorover in het water lieten vallen, waarbij Van Es onderweg een model saluut aan het publiek bracht. Jarenlang hadden zij dit monopolie. Samen beoefenden zij gymnastische en komische toeren, die alle nauw verband hielden met schoonspringen: zo gingen zij bijv. aan elkaars handen hangen, waarna Van Es na een paar flinke zwaaien met een keurige salto in het water terecht kwam.’ We zien opnieuw het ontstaan van het schoonspringen, waaraan Nico Sturkop mede gestalte gaf. De heer Bredius is nauw verwant aan mijn grootmoeder, over wie ik een apart boek schreef (zie notitie d.d. 4-10-2019). Willem Elias Bredius was, naast zijn maatschappelijke kwaliteiten, jarenlang secretaris en later voorzitter van de Nederlandse Zwembond.

Daarnaast bood www.delpher.nl via nationale telefoongidsen bevestiging resp. nader inzicht in de adressen van Stephan Sturkop, Hanna Sturkop-Roeg, Alexander Sturhoofd en zijn firma Sturhoofd & Co. (betreft Deel III – hoofdstuk 27).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *