Roeg, Nico – Acteur

Nieuwsitem d.d. 1 mei 2016: Dat Nico Roeg (betreft Deel II – hoofdstuk 29) in Londen uitgroeide tot een der grote diamanthandelaren wisten wij. Wat niet bekend was, is dat hij zich op de planken waagde, in de voetsporen van zijn illustere grootvader, de komiek en theaterdirecteur Nathan Judels. Overigens was Nico’s vader Isaäc (Jacques) Levi Roeg, ook jarenlang acteur, evenals diens beide zusters. In mei 1885 werd in Amsterdam een nieuw toneelgezelschap gevormd, onder directie van Frits Bouwmeester, Nico Roeg en de musicus Jacques Benavente. De laatstgenoemde was en bleef jarenlang bekend. Bouwmeester was een neef van de befaamde acteur Louis Bouwmeester. Niet zo vreemd dat Nico Roeg bekend was met de Bouwmeesters: Louis Bouwmeester was geruime tijd compagnon van Nathan Judels. Kort daarop traden de heren Nico Roeg en Jacques Benavente op in Maison Stroucken. In Amsterdam is tot dusverre niets bekend over Nico’s voortzetting van die kunstzinnige loopbaan, maar meer dan 25 jaar later zien we dat Louis Bouwmeester in Londen, door tussenkomst van Nico Roeg, ging optreden in de Britse hoofdstad, waar hij vele jaren rollen in Shakespeare zou vervullen. Bouwmeester: ‘Daar was ik dus te Londen, tot vreugde van mijn ouden vriend Nico Roeg, ge kent hem, den bekenden diamanthandelaar hier, die beweerde dat ik het al jaren geleden had moeten doen’.