Sturkop, Engelina – Boek en foto

Nieuwsitem d.d. 20 augustus 2014: Altijd weer mooi als nieuwe foto’s opduiken. In Scheveningen is een project aan de gang, waarmee alle woningen met joodse bewoners van de Harstenhoekweg in kaart worden gebracht. Nazaten en bekenden van zulke bewoners dragen bij met herinneringen en/of – zoals in dit geval – foto’s. We zien Engelina van Adelsbergen-Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 10) met haar man Maurits en hun dochter Adèle, helder afgebeeld te midden van een grote groep vrienden. Weer gezichten bij namen. Ook in de historische kranten, die nog lang niet allemaal zijn onderzocht, vinden we annonces en berichten die kleur geven aan Engelina’s bestaan, een actieve dame, zo te zien. In september 1910 wensen haar man en haar vader Isaäc Sturkop de gemeenschap een gelukkig Nieuwjaar toe. Zij wonen dan in de Katwijkstraat 62, iets dat we al wisten. Wat we niet wisten blijkt in 1914: dan woont Engelina met haar gezin in de Van Tuyllstraat, maar ze laat weten dat zij daar het ‘Pension Van Adelsbergen’ drijft en dat dit pension voor die tijd in de Katwijkstraat 62 was gevestigd. We wisten ook dat haar ouders in 1908 vanuit Amsterdam bij haar kwamen inwonen, maar dat zij dus in het pension van hun dochter terecht kwamen in nieuw. De Nieuwjaarswens herhaalt zij nog enkele jaren. In 1914 is daar de naam M. Sturkop aan toegevoegd. We mogen aannemen dat dit haar moeder Maria Hont was. In 1916 wordt Engelina gekozen in het bestuur van de dan zojuist opgerichte damesvereniging ‘Sjewes Achawin’ en benoemd tot penningmeester. In 1917 krijgt zij een geschenk aangeboden voor ‘al haar moeite en opofferingen’ voor de vereniging. In 1919 biedt zij zelf een cadeau aan, een fraai geborduurd kleed, ter nagedachtenis aan wijlen haar vader. In datzelfde jaar bereidt zij samen met een ander bestuurslid het feest ter gelegenheid van het driejarig bestaan van de vereniging voor.