Sturkop, Nicolaas Robbert – Militair

Nieuwsitem d.d. 17 oktober 2014: Het ‘Stamboek van Heeren Officieren’ die naar Nederlands Oost-Indië werden uitgezonden, toont de daaraan voorafgaande militaire loopbaan van Nicolaas Robbert Sturkop (betreft Deel III – Hoofdstuk 25). In augustus 1914 verbond hij zich als vrijwilliger bij de Landstorm en werd ingedeeld bij het landstormkorps ‘Stelling van Amsterdam’, in de rang van sergeant. Zijn toetreding zal zijn gestimuleerd door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In februari 1915 werd hij sergeant-majoor en in april 1917 volgde zijn bevordering tot vaandrig. De vrijwillige verbintenis werd een maand later verbroken en Nico werd in juni 1917, in het kader van de mobilisatie, als landstormplichtige ingedeeld bij de VII Infanteriebrigade. Hij behield de rang van vaandrig. In augustus van dat jaar werd hij ingedeeld bij het III Bataljon van het 21ste Regiment Infanterie. In december 1917 werd hij Tweede Luitenant en in juni 1919 vertrok hij met het Stoomschip ‘Prins der Nederlanden’ naar Oost-Indië, aldaar gedetacheerd ‘voor den tijd van ten hoogste drie jaren’, bij het Wapen der Infanterie van het leger in Nederlandsch-Indië.