Sturkop, Nicolaas Robbert – Militair

Nieuwsitem d.d. 17 oktober 2014: Het ‘Stamboek van Heeren Officieren’ die naar Nederlands Oost-Indië werden uitgezonden, toont de daaraan voorafgaande militaire loopbaan van Nicolaas Robbert Sturkop (betreft Deel III – Hoofdstuk 25). In augustus 1914 verbond hij zich als vrijwilliger bij de Landstorm en werd ingedeeld bij het landstormkorps ‘Stelling van Amsterdam’, in de rang van sergeant. Zijn toetreding zal zijn gestimuleerd Lees “Sturkop, Nicolaas Robbert – Militair” verder