Dr. Stephan Sturkop – Aanvullingen

Onderscheidingen – Functies – ‘Geheimzinnig Tibet’

Er staat een extra opsomming in het boek ‘De Nederlandsche ridderorden, 1900-1936’  van zijn onderscheidingen:
Officier in de Orde van Oranje-Nassau;
Kruis van Verdienste Nederlandse Rode Kruis;
Mobilisatiekruis; Medaille van het Duitsche Roode Kruis;
Eremedaille van het Duitsche Roode Kruis;
Ridder der Orde van het Legioen van Eer Frankrijk;
Officier der Orde van het Herstelde Polen (Polonia Resituta);
Medaille de la Reconnaissance Francaise.
In dat boek staat tevens een overzicht van zijn functies:
Bevorderd tot arts 1907;
Dr. Univ. Amsterdam geneeskunde 1909;
Lid Amsterdamsche Ziekenfondscommissie sinds 1915;
Voorzitter Controlebureau voor Ziekenfondswezen sinds 1916;
Oprichter en voorzitter Ned. Ver. van Controlegeneesheren sinds 1920;
Oprichter en voorzitter Amsterdamsche Ver. van Controlegeneesheren 1918-1922;
Op verzoek van Dir-Gen. Der Posterijen systeem ontwikkeld en uitgewerkt voor geneeskundige controle en een instrument voor de controlerende geneesheer 1919-1920;
Lid Huisartsencommissie 1928-1931;
Secretaris Studiecommissie voor de geneeskundige controle 1930-1932;
Secretaris medische commissie van de Amsterdamsche Vrijw. Brigade tot redding van drenkelingen 1914-1925;
Onderdirecteur geneeskundige distributie 1914-1918;
Auctor intellectualis en algemeen secretaris Nat. Comité aanbieding ambulancetrein aan regering 1915-1916;
Actie gevoerd voor opbouw van Drenthe;
Lid bestuur van verschillende comités 1926-1928;
Mede-oprichter en lid bestuur Amsterdamsch Bureau voor sportkeuringen sinds 1928;
Lid Dagelijks Bestuur Amsterdam Genootschap tot werkverschaffing aan onvolwaardigen sinds 1928;
Mede-oprichter en secretaris Amsterdamsche Ver. Ned.-Polen;
Geneesheer van Franse en Poolse consulaat sinds 1931;
Eerste secretaris Nat. Ver. Tot Bev. Van Harmon. Lichaamsontw. 1934;
Lid gem. Bisocoopcommissie sinds 1933;
Ereburger van Albefueille-Lagarde;
Corr. lid Ac. V. Sch. Kunsten en Hist. Wetensch. Toledo.

Verder blijkt over het boek ‘Geheimzinnig Tibet’ van Ernst Schäfer, dat hij in de oorlog vertaalde, dat deze schrijver deel uitmaakte van de Duitse geheime dienst, iets dat pas na de oorlog bekend werd. Over deze Schäfer staat informatie op Wikipedia.

Maurice Adler

Over de Europees kampioen wielrennen en ondernemer Maurice (Maurits) Adler is veel informatie (zie aldaar) opgedoken. Daardoor ontstaat ook meer inzicht in de interesse van vader en zoon Isaäc en Stephan Roeg en hun naasten.

Krantenberichten

Nieuwsitem d.d. 16 juli 2017: De website www.delpher.nl stelde in juni 2017 een nieuwe oogst aan gedigitaliseerde tijdschriften beschikbaar, waarin de namen Sturkop en Sturhoofd veelvuldig voorkomen. In de nieuwsitems van 7 en 14 juli was daarover al een en ander vermeld; hier volgt de rest. “Krantenberichten” verder lezen

Genealogische aanvullingen

Nieuwsitem d.d. 24 juni 2017: De gemeente Amsterdam klaagde in 1849 onder anderen Koopman Alexander Sturkop (betreft Deel I – hoofdstuk 20) en zijn zwager Levie Mozes de Hond aan, omdat zij niet het onderhoud van de wallenkanten voor hun bedrijven op zich namen. Het kantongerecht veroordeelde hen, maar in februari 1850 verwierp de Hoge Raad dat vonnis. “Genealogische aanvullingen” verder lezen

Genealogische aanvullingen

Artikelen over Mietje Walewijk alias Maria Gomez.

Nieuwsitem d.d. 10 december 2016: Het eerste artikel over de operazangeres Mietje Walewijk alias Marie Walewijk alias Marie Gomez, echtgenote van Jacobus Gobes (betreft Deel  II – hoofdstuk 4) is verschenen in Misjpoge, editie 2016-04. Het behandelt haar opkomst en de successen in Nederland en in het buitenland, in de periode dat zij in Amsterdam, Parijs en Den Haag woonde. De twee volgende artikelen zullen in toekomstige edities van Misjpogeverschijnen. Dan volgen we haar leven in Brussel, de lange vlucht naar Suriname in de Tweede Wereldoorlog, haar verblijf in Paramaribo en tot slot haar terugkeer naar België. “Genealogische aanvullingen” verder lezen

Genealogische aanvullingen

Verkorte versie genealogie Sturkop.

Nieuwsitem d.d. 24 april 2016: Van de driedelige genealogie Sturkop & Sturhoofd is een verkorte versie uitgegeven, verkrijgbaar via www.lulu.nl. Deze versie – 100 pagina’s – beperkt zich tot de rechtstreekse voorouders van (de vader van) de schrijver, een zogeheten stamreeks. In principe dus alleen van belang voor de naaste verwanten. De archieven blijven nieuwe informatie rondstrooien. “Genealogische aanvullingen” verder lezen

Nieuwe vondsten

Nieuwsitem d.d. 6 maart 2016: Soms moet je een klein beetje geduld hebben. Meer dan 30 jaar geleden benaderde ik een nauw verwant – maar mij onbekend – familielid, met het verzoek om informatie over zijn grootmoeder, een zus van mijn grootvader. Ik kreeg nooit antwoord. Nu ontving ik alsnog, van degenen die de brief na jaren hadden aangetroffen, veel gegevens. Maar vooral een foto van Rosalie van Straten-Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 5), deze grootmoeder, was welkom. Ik “Nieuwe vondsten” verder lezen

Krantenberichten USA

Nieuwsitem d.d. 16 mei 2015: Behalve veel krantenberichten over Morris, Bernard en June Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 32) treffen we ook veel informatie aan over de drie artiestenbroers Nick, Jules en Charles Judels en andere verwanten (betreft Deel II – hoofdstuk 29). Er is een groot aantal hits op May Judels, Charles’ dochter, die na een kunstschaatsloopbaan een decennium lang de regisseur was de befaamde schaatsmusicals van meervoudig Olympisch kampioene Sonja Henie.

Sturkop, Stephan en de LHV

Nieuwsitem d.d. 13 november 2015: Dankzij de digitalisering van de archieven van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) kon een grote hoeveelheid wetenswaardigheden worden toegevoegd aan het voorzitterschap van die vereniging door dr. Stephan Sturkop(betreft Deel III hoofdstuk 22). Deze informatie rechtvaardigt een geheel apart hoofdstuk in het boek over hem dat op stapel staat en voegt veel aan zijn persoonlijkheid en activiteiten toe, evenals vroegere publicaties waarin hij als voorzitter van de LHV nog meer uit de verf komt. Met dank aan de bereidwillige hulp door deze vereniging geboden.