Krantenberichten

Nieuwsitem d.d. 16 juli 2017: De website www.delpher.nl stelde in juni 2017 een nieuwe oogst aan gedigitaliseerde tijdschriften beschikbaar, waarin de namen Sturkop en Sturhoofd veelvuldig voorkomen. In de nieuwsitems van 7 en 14 juli was daarover al een en ander vermeld; hier volgt de rest. Lees “Krantenberichten” verder

Genealogische aanvullingen

Nieuwsitem d.d. 24 juni 2017: De gemeente Amsterdam klaagde in 1849 onder anderen Koopman Alexander Sturkop (betreft Deel I – hoofdstuk 20) en zijn zwager Levie Mozes de Hond aan, omdat zij niet het onderhoud van de wallenkanten voor hun bedrijven op zich namen. Het kantongerecht veroordeelde hen, maar in februari 1850 verwierp de Hoge Raad dat vonnis. Lees “Genealogische aanvullingen” verder

Genealogische aanvullingen

Artikelen over Mietje Walewijk alias Maria Gomez.

Nieuwsitem d.d. 10 december 2016: Het eerste artikel over de operazangeres Mietje Walewijk alias Marie Walewijk alias Marie Gomez, echtgenote van Jacobus Gobes (betreft Deel  II – hoofdstuk 4) is verschenen in Misjpoge, editie 2016-04. Het behandelt haar opkomst en de successen in Nederland en in het buitenland, in de periode dat zij in Amsterdam, Parijs en Den Haag woonde. De twee volgende artikelen zullen in toekomstige edities van Misjpogeverschijnen. Dan volgen we haar leven in Brussel, de lange vlucht naar Suriname in de Tweede Wereldoorlog, haar verblijf in Paramaribo en tot slot haar terugkeer naar België. Lees “Genealogische aanvullingen” verder

Genealogische aanvullingen

Verkorte versie genealogie Sturkop.

Nieuwsitem d.d. 24 april 2016: Van de driedelige genealogie Sturkop & Sturhoofd is een verkorte versie uitgegeven, verkrijgbaar via www.lulu.nl. Deze versie – 100 pagina’s – beperkt zich tot de rechtstreekse voorouders van (de vader van) de schrijver, een zogeheten stamreeks. In principe dus alleen van belang voor de naaste verwanten. De archieven blijven nieuwe informatie rondstrooien. Lees “Genealogische aanvullingen” verder

Nieuwe vondsten

Nieuwsitem d.d. 6 maart 2016: Soms moet je een klein beetje geduld hebben. Meer dan 30 jaar geleden benaderde ik een nauw verwant – maar mij onbekend – familielid, met het verzoek om informatie over zijn grootmoeder, een zus van mijn grootvader. Ik kreeg nooit antwoord. Nu ontving ik alsnog, van degenen die de brief na jaren hadden aangetroffen, veel gegevens. Maar vooral een foto van Rosalie van Straten-Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 5), deze grootmoeder, was welkom. Ik Lees “Nieuwe vondsten” verder

Krantenberichten USA

Nieuwsitem d.d. 16 mei 2015: Behalve veel krantenberichten over Morris, Bernard en June Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 32) treffen we ook veel informatie aan over de drie artiestenbroers Nick, Jules en Charles Judels en andere verwanten (betreft Deel II – hoofdstuk 29). Er is een groot aantal hits op May Judels, Charles’ dochter, die na een kunstschaatsloopbaan een decennium lang de regisseur was de befaamde schaatsmusicals van meervoudig Olympisch kampioene Sonja Henie.

Sturkop, Stephan en de LHV

Nieuwsitem d.d. 13 november 2015: Dankzij de digitalisering van de archieven van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) kon een grote hoeveelheid wetenswaardigheden worden toegevoegd aan het voorzitterschap van die vereniging door dr. Stephan Sturkop (betreft Deel III hoofdstuk 22). Deze informatie rechtvaardigt een geheel apart hoofdstuk in het boek over hem dat op stapel staat en voegt veel aan zijn persoonlijkheid en activiteiten toe, evenals vroegere publicaties waarin hij als voorzitter van de LHV nog meer uit de verf komt. Met dank aan de bereidwillige hulp door deze vereniging geboden.

Sturkop, Stephan – Nieuw in krantenarchief

Nieuwsitem d.d. 14 september 2014: Er veel berichten over Stephan Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 22). Nu ook uit het Haarlemse: Zandvoort was ook voor hem in de vroege jaren aantrekkelijk, dat wisten we al, maar in 1904 wordt hij met zijn zwager (de broer van zijn verloofde) als badgast genoteerd in Pension de Roos te Zandvoort en in de zomer van 1910 arriveren zijn vrouw en hij als badgasten in Groot Badhuis, in dezelfde plaats. Ook zien we de bevestiging dat hij de befaamde wielrenner Cor Blekemolen kende, die later nog een rol in zijn leven speelde. Verder legio meldingen met al langer bekende inhoud.

Krantenberichten USA

Nieuwsitem d.d. 16 mei 2015: Behalve veel krantenberichten over Morris, Bernard en June Sturkop (betreft Deel III – hoofdstuk 32) treffen we ook veel informatie aan over de drie artiestenbroers Nick, Jules en Charles Judels en andere verwanten (betreft Deel II – hoofdstuk 29). Er is een groot aantal hits op May Judels, Charles’ dochter, die na een kunstschaatsloopbaan een decennium lang de regisseur was de befaamde schaatsmusicals van meervoudig Olympisch kampioene Sonja Henie.

Sturkop, Stephan – Polygoonjournaal

Nieuwsitem d.d. 16 mei 2015: Het boek over Dr. Stephan Sturkop (betreft Deel II – hoofdstuk 22) vordert gestaag. Telkens opnieuw duikt nieuws op, zoals een Polygoonfragment uit 1936 uit 1936 over examens van HLO (Harmonische Lichaamsontwikkeling):

In de 38ste seconde zien we hem in een flits, zonder hoed. De dame in het wit, met bril, die enkele malen verschijnt, lijkt zeer veel op zijn dochter Ans.