Home

Op deze website zijn verschillende rubrieken ondergebracht (zie menu):

  • Extra: Bamberg project is on its way: view.
  • Nieuws: nieuwe items m.b.t. de overige rubrieken.
  • Genealogie: verzameling genealogische gegevens over de geslachten Sturkop en Sturhoofd, met aangehuwde en anderszins gerelateerde personen. Er is een openbaar toegankelijk deel, waarin de nog in leven zijnde personen ontbreken, evenals gegevens die voor sommigen gevoelig kunnen zijn. En er is de complete genealogie, waarin alle informatie is opgenomen; deze is toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Paleontologie: de tekeningen die ik maakte van de grote zoogdieren die in het pleistoceen in Nederland leefden.
  • Dierportretten: de in de loop der jaren wat beter geslaagde foto’s van dieren in het wild en in dierentuinen.
  • Album: familiefoto’s, vakantiefoto’s enz., tot en met 2014; toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord.