Home

Op deze website zijn verschillende rubrieken ondergebracht (zie menu):

  • Genealogie: verzameling genealogische gegevens over de geslachten Sturkop en Sturhoofd, met aangehuwde en anderszins gerelateerde personen. Deze site bevat het openbaar toegankelijk deel, waarin de nog in leven zijnde personen ontbreken, evenals gegevens die voor sommigen gevoelig kunnen zijn. En er is de complete genealogie, waarin alle informatie is opgenomen. Deze gegevens kunnen eventueel op aanvraag worden worden bekeken.
    • Genealogy: collection of genealogical data about the genera Sturkop and Sturhoofd, with persons by marriage and otherwise related. This site contains the publicly accessible portion, which does not include those still alive, as well as information that may be sensitive to some. And there is the complete genealogy, in which all information is included. This data can possibly be viewed upon request.
  • Paleontologie: de tekeningen die ik maakte van de grote zoogdieren die in het pleistoceen in Nederland leefden.
    • Paleontology: the drawings I made of the large mammals that lived in the Netherlands during the Pleistocene.
  • Bamberg dynastie van goochelaars: verzameling genealogische en beroepsmatige gegevens van zes generaties vermaarde goochelaars in Nederland en het buitenland – twee eeuwen op hoog niveau goochelende familieleden.
    • Bamberg dynasty of magicians: collection of genealogical and professional data of six generations of renowned magicians in the Netherlands and abroad – two centuries of high-level magician family members.

 

Laatste update / most recent update: November 2022.