Home page

…een poos geduld s.v.p… … a little patience, please

→→→ (!) Momenteel wordt de overstap gemaakt van de website www.sturkop.nl naar WordPress. Daardoor zijn enkele onderdelen van deze website een tijdje uit de lucht.

→→→ (!) The website www.sturkop.nl is being transferred to WordPressBecause of that, some items of this website will be off-air for a while.

 

Op deze website zijn verschillende rubrieken ondergebracht (zie menu):

  • Nieuws: nieuwe items m.b.t. de overige rubrieken.
  • Genealogie: verzameling genealogische gegevens over de geslachten Sturkop en Sturhoofd, met aangehuwde en anderszins gerelateerde personen. Er is een openbaar toegankelijk deel, waarin de nog in leven zijnde personen ontbreken, evenals gegevens die voor sommigen gevoelig kunnen zijn. En er is de complete genealogie, waarin alle informatie is opgenomen; deze is toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Paleontologie: hier zijn de tekeningen ondergebracht die ik maakte van de grote zoogdieren die in het pleistoceen in Nederland leefden.
  • Dierportretten: bevat de in de loop der jaren wat beter geslaagde foto’s van dieren in het wild en in dierentuinen.
  • Album: familiefoto’s, vakantiefoto’s enz., tot en met 2014; deze zijn toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord.