Auvergnemastodont

Auvergne mastodon – Anancus arvernensis

Uitgestorven / Extinct

Anancus arvernensis (Croizet & Jobert, 1828); Mastodont van Auvergne. Deze mastodontensoort is vooral bekend uit de diepe geulen van de Oosterschelde. Deze dateren uit het vroege Pleistoceen. Toen kwam deze slurfdrager voor op de oevers van de Oerschelde, samen met o.a. de veel grotere zuidelijke mammoet. Ook van de bodem van de Noordzee en de Britse Eilanden zijn resten van de mastodont van Auvergne bekend. De geologische ouderdom is Vroeg-Pleistoceen.

(Plaat beschikbaar in zwart-wit en groot formaat: klik op de afbeelding.)