Berberaap

Macaque – Macaca sylvanus

Uitgestorven in Nederland / Extinct in The Netherlands

Macaca sylvanus (Cocchi, 1872); Berberaap, ook genaamd de Makaak van Tegelen. Deze uiterst zeldzame apensoort is slechts in de kleigroeven van Tegelen in de provincie Limburg en van het strand van Hoek van Holland en Maasvlakte 2 aangetroffen. De geologische ouderdom van de vondsten uit Tegelen is Vroeg-Pleistoceen en die van Maasvlakte mogelijk het Laat-Pleistoceen, uit het laatste interglaciaal, het Eemien. Tegenwoordig komt de soort Macaca sylvanus in Europa nog voor op de rots van Gibraltar.

(Plaat beschikbaar in zwart-wit en groot formaat: klik op de afbeelding.)

Tekening Ko Sturkop / Tekst Dick Mol