Otter

Otter – Lutra lutra

Recent

Lutra lutra (Linnaeus, 1758); Otter. In Noordwest Europa bekend uit het Eemien tot en met het Holoceen. Vondsten van de otter van het zandwingebied voor Maalvlakte 2 hebben een vroeg-holocene ouderdom. Met grote regelmaat worden skeletresten van deze marterachtige gevonden op de opgespoten stranden langs onze kust.

(Plaat beschikbaar in zwart-wit en groot formaat: klik op de afbeelding.)