Etruskische neushoorn

Etruscan rhino – Stephanorhinus etruscus

Uitgestorven / Extinct

Stephanorhinus etruscus (Falconer, 1868); Etruskische neushoorn. Dit is een hoogbenige neushoorn die bekend is uit de kleigroeven van Tegelen en ook van de Oosterschelde. Veel kiezen van deze loofetende neushoorn worden gevonden op het strand van de Maasvlakte 2. De geologische ouderdom is Vroeg-Pleistoceen.

(Plaat beschikbaar in zwart-wit en groot formaat: klik op de afbeelding.)