Wild zwijn

Wildboar – Sus scrofa

Recent

Sus scrofa Linnaeus, 1758; Wild zwijn of everzwijn. Resten van wilde zwijnen worden vaak gevonden op onze stranden. Ook worden zij opgevist van de bodem van de Noordzee. 14C-dateringen tonen aan dat zij allemaal stammen uit het Vroeg-Holoceen. Het wilde zwijn moet echter al aanwezig zijn geweest in het laatste interglaciaal, het Eemien, in een fauna met bosneushoorns, bosolifanten, nijlpaarden en damherten.

(Plaat beschikbaar in zwart-wit en groot formaat: klik op de afbeelding.)